Политика за ЗЛД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ЙЕЛОУ" 333 АД

 

„Йелоу 333” АД ("Йелоу", "Ние". "Нас") е администратор на лични данни. В тази връзка ние се отнасяме изключително отговорно към всички лични данни, които ни предоставяте за целите на нашата дейност, а именно – извършване на таксиметров превоз и услуги. Създали сме тази политика за поверителност за да уведомим своите клиенти ("Вие", "Вас", "Ваш/и") за всички видове лични данни, които събираме и начина, по който ги обработваме и съхраняваме, в съответствие с приложимото национално и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Ние събираме Ваши лични данни най-общо за целите на и във връзка с (i) начина, по който сте избрали да повикате такси (по телефон, онлайн, чрез мобилно приложение или чрез Viber)[1], (ii) използването на нашия уебсайт, (iii) попълването на формите за контакт, когато осъществявате онлайн връзка с нас (например когато изпращате запитване за абонаментни услуги през нашия уебсайт или когато искате да използвате услугата "такси бутон" и др.).

 

КАКВИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ЗА КАКВО ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ (ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО)?

Поръчка на такси по телефон

Когато поръчвате такси на телефон 02/91119 или на телефон 1219, за целите на предоставяните от нас услуги ние изискваме да ни предоставите Ваш телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност, както и за да Ви осигуряваме комфортно пътуване всеки път, ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували, както и други допълнения – начин на плащане, превоз на домашни любимци и всяка информация предоставена от потребителя на услугата.

За Ваше удобство при последващо позвъняване, а и отново с оглед нашата отчетност, в нашата система съхраняваме Вашия телефон и последните няколко адреса, от които сте повикали такси.

В допълнение, при поръчка на такси по телефона, разговорът се записва с цел подобряване на обслужването. Записите на поръчки се пазят за срок от максимум 3 месеца и след това автоматично се изтриват. Възможно е, при възникнал спор, отделен запис да се запази до окончателното му разрешаване.

Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявите изтриване на имейл office@yellow333.com. Имайте и предвид, че това ще доведе до загуба на информация за Вашите поръчки. Данни могат да не се изтрият и ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни.

Поръчка на такси чрез мобилно приложение

Чрез нашето мобилно приложение Yellow! можете също да поръчате такси. За целите на регистриране в нашето мобилно приложение (Google Play или App store апликация) Вие ни предоставяте Ваши две имена (можете да използвате и псевдоним), и-мейл адрес, телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували.

Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последяващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявите изтриването на данни на имейл office@yellow333.com. Данни могат да не се изтрият, ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни в мобилното приложение т.е. Вашия акаунт, то и Вие няма да можете да използвате тази услуга повече и ще трябва да се регистрирате наново при последващо ползване на мобилното приложение.

В допълнение, молим да обърнете внимание и на факта, че с акта на инсталиране на нашата апликация на Вашия мобилен телефон и/или друго устройство Вие получавате лични данни на нашите водачи, които Ви обслужват и/или са Ви обслужвали при предишни поръчки, за да можете да се ориентирате кой именно Водач осъществява Вашата поръчка. Тези данни се пазят определено време на Вашата апликация за Ваше удобство и в случай на загубени вещи, оплакване, рейтинг на водач и/или каквато и да е друга информация, която бихте искали да споделите с нас. Изцяло във Вашата отговорност е обаче да не използвате получените лични данни на нашите водачи за различни от изброените тук цели.

Поръчка на такси през Viber

Такси можете да поръчате и чрез нашия Viber бот. За целите на регистриране чрез Viber Вие ни предоставяте Ваши име/на (можете да използвате и псевдоним), телефон за връзка и адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това за целите на нашата дейност и отчетност ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували. Viber криптира Вашите съобщения и те не могат да бъдат проследени до Вас, така че да Ви индивидуализират трети лица.

Автоматично, с акта на регистрация в нашия Viber бот, Вие получавате достъп и до нашия публичен чат, където можете да проследявате последни новини за нашата компания и нашите услуги. Тези новини не Ви се изпращат на личния профил и не затормозяват Вашето ежедневие по никакъв начин – можете да ги проверите единствено ако изрично влезете в публичния ни чат, като наш последовател.

Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате тези Ваши данни да се съхраняват и използват от нас при последващо използване на услугите ни от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием от нашата система автоматично. За това е необходимо, да заявите изтриване на определени данни на имейл office@yellow333.com. Данни могат да не се изтрият ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни във Viber, то и Вие няма да можете да използвате тази услуга повече и ще трябва да се регистрирате наново при последващо ползване на Viber.

В допълнение, молим да обърнете внимание на факта, че с акта на използване на нашия Viber бот чрез Вашия мобилен телефон и/или друго устройство Вие получавате личните данни на нашите водачи, които Ви обслужват в момента, обслужвали са Ви при предишни поръчки и/или са започнали да изпълняват поръчка към Вас, но тя е била прекратена по някаква причина. Личните данни, които получавате на нашите водачи са (най-много) две имена, телефонен номер, снимка и Viber профил на водача, за да можете да се ориентирате кой именно Водач осъществява Вашата поръчка. Тези данни се пазят на Вашата апликация за Ваше удобство и в случай на загубени вещи, оплакване, рейтинг на водач и/или каквато и да е друга информация, която бихте искали да споделите с нас. Ние не можем да изтрием тези данни, тъй като те се намират на Вашия личен Viber профил. По тази причина, изцяло във Вашата отговорност е да не използвате получените лични данни на нашите водачи за различни от изброените тук цели.

Поръчка на такси чрез онлайн платформа

Чрез нашия уебсайт (https://www.yellow333.com/porachka/online) можете да поръчате такси и онлайн и да използвате новата ни уеб базирана платформа https://book.autocab.net/30410.

Вие можете да се регистрирате с цел поръчка, при което ни предоставяте Ваши две имена (можете да използвате и псевдоним), имейл адрес и телефон за връзка. Така получавате профил към нашата система за уеб поръчки.

С цел поръчка на такси изискваме адрес, на който очаквате кола за превоз. Освен това, за целите на нашата дейност и отчетност, ние записваме маршрута и крайната точка, до която сте пътували. Можете да попълните и друга информация, като брой пътници, багаж, начин на плащане.

Когато поръчвате такси от/до Аерогара София, изискваме от Вас и допълнителна информация като номер на полет, брой пътници, багаж и др.

Молим Ви да имате предвид, че в случай, че не искате Ваши данни, като наш регистриран потребител, да се съхраняват и използват от нас при последяващо използване на услугите ни през уеб платформата от Вас, за нас е технически невъзможно да ги изтрием автоматично от нашата система. За това е необходимо, да заявите изтриване на данни на имейл office@yellow333.com. Данни могат да не се изтрият, ако по силата на специален нормативен акт или законово изискване на дадена държавна институция, сме били задължени да ги запазим, както и ако нашият легитимен интерес позволява съхраняването на част от Вашите данни. Молим да обърнете внимание обаче, че ако изтриете подадените към нас данни в уеб платформата Вие ще можете да поръчвате такси само без регистрация (освен ако не се регистрирате отново), което значително ще намали удобството от бърза поръка на такси за Вас.

Използване на ваучер / Абонати на Йелоу

Ако сте наш клиент на абонамент, това означава, че Вие, и/или служители на Вашата организация, използвате услугите ни по таксиметров превоз, като заплащате с ваучери, издадени от Йелоу.

При използване на ваучер на хартиен носител той се попълва със следната информация - дата, на която е извършена транспортната услуга, начален час, дестинация, лице (обикновено служител на абоната), ползвало транспортната услуга, подпис на лицето. Ваучерите с тези данни се предават на Йелоу от водачите накрая на всеки календарен месец, като Йелоу ги обработва също в рамките на максимум месец (30 дни) и ги връща на абонатите. Водачите и Йелоу се отнасят изключително отговорно към личните данни, съдържащи се във ваучерите, а именно  име и подпис на превозваното лице и ги съхраняват, съгласно предвидените технически и организационни мерки.

При използване на ваучер на електронен носител Йелоу отново осигурява надеждни технически и организационни мерки с цел опазване на личните данни, които се съдържат в тях (те са същите, като при ваучер на хартиен носител, без да се събира подпис). Всички поръчки на абонати, постъпващи чрез електронен ваучер, се обработват в системата ни Autocab, както е описано по-долу.

 

Освен горното, абонатите ни често се възползват и от нашите услуги по трансфери от и до летище "София". В тази връзка Йелоу получава данни за трети лица гости или служители на абонатите ни. Информацията се препраща на нашите водачи, които подготвят табели (на хартиен носител или на таблет) с двете имена на превозваното лице, за да може то да се идентифицира. Необходими са ни и обработваме следните данни: име и фамилия на лицето, телефон за връзка, номер на полет, терминал, дестинацията, начин на плащане.

Лични данни при оценка (рейтинг) на клиента

Както сте уведомени детайлно в нашите Общи условия за използване на услугата таксиметров превоз на "ЙЕЛОУ 333" АД ("Общи/те условия на Йелоу"), секция "Оценка (рейтинг) на клиента", Вие подлежите на оценка от страна на Йелоу във връзка с Вашето коректно отношение към нас, нашите водачи и оператори.

Обикновено, начинът по който извършваме оценка на нашите клиенти се осъществява ръчно, като информацията и обратната връзка, която получаваме от нашите водачи се записва към Вашия телефонен номер (например неплатена сметка, не явил се клиент при направена от него поръчка и т.н.). Така преценяваме дали да изпълняваме услуги към Вас или не и в какво време от денонощието да приемаме поръчки от Вас. Ръчно въвеждаме и рейтинг на клиенти, които да бъдат поощрени от нас – например награда за голям брой поръчки, осъществени пътувания и др.

Част от оценката на клиенти, която извършваме, се осъществява освен ръчно и с намесата на автоматизирано обработване на данни – алгоритъм в нашата система за поръчки изчислява процента от тях, в които сте поръчали такси, но не сте го използвали. Това е автоматична настройка, но не изцяло, защото се управлява и от нас. Имаме възможност да изберем за кой комуникационен канал за поръчки (мобилно приложение, Viber, онлайн), какъв да бъде процента на неосъществени поръчки, който да определя дали да Ви обслужваме или не, и дали да Ви обслужваме в пикови часове или не. Клиентите се групират в нашата система по няколко категории (например "перфектен клиент", "клиент, който скоро ще бъде ограничен", "клиент, който се обслужва напълно", "ограничен клиент" и т.н.). Статусът на клиента може да се промени от едно състояние в друго автоматично в зависимост от използваните от него поръчки. Въпреки това, ние редовно проверяваме системата си, коректността на използваните алгоритми, както и запазваме възможността ръчно да променяме статуса на клиента, ако сме преценили, че ще бъде обслужван, въпреки натрупани негативи. И в тези случаи отново използваме Вашия телефонен номер за целите на оценката на статуса Ви.

Във връзка с горното, обръщаме внимание, че дори и да не използвате наши услуги за по-дълъг период от време и/или да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити напълно от нас (име, начален адрес, посока, трасе или друга информация, както е описана тук по-горе), в наш легитимен интерес е да запазим поне Вашия телефонен номер със статуса Ви като наш клиент за определен период от време. По този начин ще можем да разпознаваме своите некоректни клиенти и да се защитим от злоупотреби с услугите ни (както и с оглед защитата на всички наши законни права и интереси при евентуално възникнал спор). Запазените лични данни са в минимален обем и не се използват за нищо друго освен за описаните тук цели. С тях не се накърняват в значителна степен Ваши законни права и интереси, нито обработването им представлява риск за Вас.

Autocab / Друга необходима информация

За целите на нашите услуги ние използваме международната система Autocab www.autocab.com. Ако се потвърди поръчка на такси от Вас (по някой от възможните начини за поръчка), данните, посочени от Вас, се записват сигурно в системата за онлайн резервация на Autocab, която също спазва всички изисквания за защита на личните данни, съгласно приложимото европейско законодателство. Данните, съхранявани чрез Autocab се пазят на сървър в рамките на Европа. Autocab спазва изцяло всички наши указания относно данните Ви и тяхното съхраняване.

Възможно е понякога да използваме и анализираме съвкупна информация (колективни данни, отнасящи се до група или категория услуги или клиенти, от които индивидуалните идентичности на клиентите или характеристиките са премахнати), събрана чрез предоставянето на аналитични данни, така че да можем да администрираме, поддържаме, подобряваме и развиваме нашите услуги.

Освен горното, във връзка с Ваши по-специални изисквания към нас, инцидентно е възможно да записваме подробности, като например за хора със здравословни проблеми или степен на инвалидност, брой и възраст на деца и/или данни за домашни любимци. Подобен род информация се обработва като спазваме всички необходими технически и организационни мерки с цел нейното опазване, както и изискванията на приложимото законодателство.

Ако пожелаете да използвате услугата плащане "с ПОС терминал", когато колата, която сте поръчали го позволява, данните за кредитната/дебитната Ви карта също могат да бъдат записани, за да Ви предоставят услугите, които сте поискали. Тази операция се извършва чрез четец на карти, управляван от Pay Pal www.paypal.com, в съответствие с приложимите закони за защита на личните данни.

Във връзка с ползването на услугите "Поръчка на такси чрез мобилно приложение", "Поръчка на такси чрез Viber" и "Поръчка на такси чрез онлайн платформа", молим да имате и предвид, че е възможно тези платформи да събират информация за Вас на самостоятелно основание и трябва да проверите съответните политики за защита на личните данни на всяка платформа (напр. на Viber, Google Play), за да видите как точно използват информацията Ви и да разберете как да "откажете" или да изтриете такава информация.

Когато правите резервация за такси, Вашите данни се използват отговорно и от нашия операционен персонал единствено и само с цел предоставяне на услугата ни. Оперативният ни персонал, както и водачите на превозни средства, са обучени и ние контролираме спазването на нашите правила за защита на лични данни от тях. Базираме обработката на всички Ваши лични данни на нашите вътрешни политики за защита на данните, които съответства на актуалното приложимо национално и европейско законодателство в тази сфера.

Уебсайт

Чрез нашия официален уебсайт https://www.yellow333.com/ ние Ви даваме различни възможности за връзка с нас, като например:

  • да изпращате запитване за абонаментни услуги;
  • да използвате услугата "такси бутон";
  • да се свържете с нас с цел реклама;
  • да оцените шофьор или кола;
  • да ни потърсите при загубена вещ, и др.

Във връзка горното, ние събираме следните Ваши лични данни: име и фамилия, имейл адрес и телефон за обратна връзка. Когато подавате сигнал е възможно да ни предоставите и други данни, по Ваша преценка. Ние съхраняваме само информацията, която ни е необходима да се свържем обратно с Вас при необходимост. Допълнително предоставени от Вас лични данни не се обработват и не се съхраняват от Йелоу, като ние не носим отговорност за тях, в случай че ни предоставите такива по Ваше желание. В изброените случаи данните се пазят до извършване на услугата, отговор на клиента или до окончателната проверка и разрешаване по конкретен случай и/или спор.

 

Освен горното, чрез нашия уебсайт от страница https://www.yellow333.com/avtomobili-yellow/sistema-za-obyavi може да се достъпи и до независима страница за обяви http://classifieds.nitbg.com/index.php. На нея се регистрирате чрез име (може и псевдоним) и имейл за връзка. На тази страница могат свободно да се разменят безплатни обяви за автомобили. На нея лесно ще намерите отделна политика за лични данни, която строго спазваме и където можете да намерите допълнителна информация относно обработката на Вашите лични данни, в случай че решите да я използвате.

 

Моля да имате предвид, че без минимума от така изброените по-горе данни системите за контакт с Вас трудно могат да функционират и ние не можем да осъществяваме нашите услуги спрямо Вас.

 

Когато посещавате нашия уебсайт, ние събираме стандартна информация за интернет дневника си (log) и подробности за моделите на поведение на посетителите. Правим това, за да открием информация, като например броя на посетителите в различните части на уебсайта. Ние събираме тази информация по начин, който не идентифицира никого. Ние не правим никакви опити да установим самоличността на посетилите на нашия уебсайт, като използваме данните, събрани по този начин. Не асоциираме никакви данни от дневника, събрани от нашия уебсайт, с информация за лична идентификация от който и да е източник.

Имайте предвид и, че нашият уебсайт може да съдържа връзки към други уебсайтове, представляващи интерес за Вас. След като обаче сте използвали вече тези връзки и сте напуснали нашия уебсайт, трябва да знаете, че нямаме контрол върху тези други уебсайтове. Поради това не можем да носим отговорност за защитата и поверителността на каквато и да е информация, която предоставяте, докато посещавате такива уебсайтове, тъй като тези уебсайтове не се уреждат от настоящата политика за защита на личните данни на Йелоу.

Платформи, които използваме

В допълнение към горното, бихме искали да обърнем внимание, че използваме Instagram (https://www.instagram.com/yellowtaxibg/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCG9hjWJ4riXMJ2PlQgKzqwQ), Facebook (https://www.facebook.com/YellowTaxiBGMobile/) и имаме собствен Viber чат бот (http://chats.viber.com/yellowtaxi). Използваме тези платформи за поддържане на връзка с нашите последователи, но те нямат за цел да обработваме Ваши лични данни, нито имаме достъп до такива. Въпреки това е полезно да се запознаете с политиките за защита на личните данни и на тези платформи, за да бъдете информирани какви Ваши данни се обработват от тях.

На нашите страници са интегрирани и плъгини от социалните платформи Facebook, Twitter и LinkedIn. Когато посещавате нашите страници, приставките създават директна връзка между Вашия браузър и сървърите на тези платформи. Бихме искали да посочим, че като доставчик на страниците не получаваме никаква информация за съдържанието на предаваните данни, както и за тяхното използване от тези платформи. За повече информация посетете политиките за зашита на личните данни на Facebook, Twitter и LinkedIn. Ако не искате някоя от тези три платформи да свърже посещението на страниците ни с потребителските Ви профили в тях, просто излезте от потребителския си акаунт в съответната платформа.

Когато сте влезли в профила си в YouTube, активирате YouTube да картографира поведението Ви за сърфиране директно в личния Ви потребителски профил. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube. За повече информация - https://www.google.com/intl/bg/policies/privacy.

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Йелоу обработва законосъобразно Вашите лични данни на основание а) легитимният ни интерес да осъществяваме услуги по таксиметров превоз по начините, описани подробно по-горе; б) легитимният ни интерес да поддържаме уебсайта си и функционалностите по него в максимално добро състояние, така че да ни позволява да Ви информираме за нашите услуги и/или да осъществяваме връзка с Вас; в) на основа на нашите договорни отношения с Вас и г) на основа законовите ни задължения, съгласно приложимото националното и европейско законодателство.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ? ТРЕТИ ЛИЦА/ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИ

Йелоу не дава достъп и не прехвърля Вашите данни на трети лица, с изключение на посочените тук случаи, строго свързани с предоставянето на нашите услуги.

Ваши данни могат да се използват от нашите помощници в технологичното осъществяване на връзката с Вас (напр. Autocab, Google Play и Viber). Те ни дават възможност да осигуряваме изпълнението на нашите услуги към Вас. В тази връзка достъп до Вашия мобилен телефонен номер има и фирмата, чрез която обезпечаваме изпращането на смс-и до Вас за да бъдете уведомени относно статуса на Вашата поръчка.

Освен горното, достъп до Вашите лични данни (в различен обем в зависимост от различния комуникационен канал, който сте избрали за да направите поръчка – както са описани подробно по-горе) се получават от нашите водачи, за да могат да осъществят услугата по таксиметров превоз. Всички наши водачи спазват стриктно политиките ни за защита на личните данни на клиентите ни (и техните служители), като носят персонална отговорност относно използването на тези данни единствено и само за целите на услугите по таксиметров превоз. Някой от комуникационните канали, които използваме за поръчка на такси и връзка с Вас (например Viber) дават възможност (без знанието и волята на Йелоу) за директен контакт между (профилите на) водачите и превозваните клиенти на Йелоу (Вие). В тази връзка, Йелоу също изрично е осведомил надлежно водачите си, че те нямат право да се възползват от тези лични данни за осъществяване на контакт с Вас по друг повод, различен от осъществяване на таксиметров превоз и свързаните с това услуги (освен с Вашето изрично съгласие, разбира се). Йелоу не носи отговорност обаче, ако, въпреки това, водач и/или Вие (или Ваши служители) решите да осъществите контакт по различен повод и за различни цели чрез (например) личните си профили във Viber. Йелоу няма право и не е технически възможно да изтрива данни от лични профили.

Ако е законосъобразно и съгласно нашия легитимен интерес е възможно да предоставим Ваши данни и на нашите правни консултанти в определени случай и само ако е необходимо.

ТРАНСФЕР НА ДАННИ

Йелоу не прехвърля Ваши данни извън рамките на ЕС и/или Европейското икономическо пространство. Сървърите на нашия уебсайт се намират на територията на България. Autocаb съхранява Вашите данни в Европа.

По отношение на например Viber,Google Play и App store, които е възможно да съхраняват (макар и фрагментарно и/или без да може данните да Ви индивидуализират) Ваши данни на територията на трети държави (например САЩ) ние сме се отнесли отговорно към нашето партньорство с тях и сме се запознали с техните политики за защита на личните данни и начините, по които те осигуряват пропорционалните и необходими технически и организационни мерки в тази връзка. Вие също можете да се запознаете с политиките им за защита на личните данни на официланите страници на тези платформи.

 

СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА

Ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която ни предоставяте е защитена. За да се предотврати неоторизиран достъп или разкриване на информация, ние сме въвели подходящи физически, електронни и управленски процедури за защита и съхраняване на информацията, която събираме онлайн.

Внедрили сме и подходящи технически и организационни мерки, за да бъдат запазени сигурността на данните и по-специално за защита на Вашите лични данни от рискове. Тези мерки се поддържат винаги актуални.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Освен посочените конкретни срокове тук по-горе, съхраняваме различните видове Ваши лични данни за такъв срок, какъвто е необходим за спазване на правните, регулаторни или вътрешни наши изисквания, както и до постигане на целите на обработка, както са описани подробно в тази политика за защита на личните данни, съгласно приложимото българско и европейско законодателство в тази област. При всички случаи сроковете за обработка на Ваши лични данни не надхвърлят 4 години. За по подробна информация относно конкретни срокове на съхранение, моля свържете се с нас на посочените по-долу контакти.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?

Имате право да поискате от нас информация, копие, достъп до или изтриване на Вашите лични данни, както и ограничаване на обработването, което се отнася до Вас. Можете да правите възражения срещу обработването на данните. Имате право на информация и коментар относно автоматизираното обработване на Вашите данни, в случаите, в които използваме такова.

Тъй като искаме да сме сигурни, че личните Ви данни са коректни и актуални, можете също така да поискате от нас да коригирате или премахнете всяка информация, която смятате, че е неточна.

За което и да е от горепосочените искания, моля, изпратете описание на съответните лични данни на следния имейл адрес: office@yellow333.com. Може да изискаме допълнителни доказателства за самоличност, за да защитим личните Ви данни от неправомерен достъп.

Ако имате някакви притеснения относно това, как личните Ви данни се обработват от нас или ако искате да подадете оплакване относно начина, по който ги обработваме, можете да се свържете с нас на адрес: office@yellow333.com за да изискате информация. Ако не сте удовлетворени от нашия отговор или смятате, че не обработваме личните Ви данни в съответствие със закона, можете да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/).

НЕПОИСКАНИ ДАННИ

Ако ни предоставите по повод на регистрация, чрез имейл или чрез други комуникационни канали допълнителни лични данни, които не са необходими за извършване на нашите услуги, Вие винаги го правите доброволно. Йелоу не съхранява данни, които не са необходими за гореизброените ни цели и не носи отговорност за предоставени такива данни от Вас, без ние изрично да сме ги изискали.

ИЗМЕНЕНИЯ

Тази Политика за защита на личните данните е последно актуализирана през м. януари 2019 г. Можем да правим изменения в нея, за да спазим приложимия закон за защита на данните. Така че, от време на време проверявайте политиката за промени. Тя е винаги достъпна за Вас на лесно и видимо място на нашия уебсайт. Всяко изменение по политиката за защита на личните данни ще се прилага от датата, на която е публикувано на уебсайта.

КОНТАКТИ

Ако имате някакви въпроси относно Вашите права или ако имате конкретни искания за достъп до информация, изтриване на данни, срокове за съхранение и др., свързани с Вашите лични данни, моля свържете се с нашето длъжностно лице по защита на данните: Татяна Мартинова, тел. 02/ 962 13 33 или с адвоката на Дружеството: адв. Таня Футекова, гр. София, ул. „Хан Аспарух” № 56, ет.1, офис 1, тел. 02/ 937 01 70.