Като социално отговорна компания, Йелоу 333 АД стартира кампания за повече толерантност на пътя към другите участници в трафика и към пешеходците. Надяваме се да направим възможно най-много хора съпричастни на каузата за безопасност на пътя чрез серия рекламни материали, PR кампании и специални брошури, предназначени за…