ГАРАНЦИЯ ЗА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО

ISO 9001 е серия от стандарти на Международната организация по стандартизация, регламентиращи управлението на качеството в предприятията. 

През юли месец 2009г. се проведе тридневен одит във всички сфери на дейност на Yellow!.

Проверените процедури отговарят изцяло на изискванията по качество на най реномираната немска сертифицираща компания.