Оценки от клиенти

За нас е удоволствие да Ви покажем развитието на оценките, които са дали нашите клиенти.

Забелязваме значителен ръст на максималната оценка  "5 звезди".

Обръщаме необходимото внимание и на останалите оценки и своевременно взимаме адекватни решения.

Целите на оценяването са свързани с повишаване на качеството и поглед над професионалната подготовка на водачите. Оценката ни дава възможност да сме гъвкави и по-лесно да намираме съвременните нужди на клиентите. Наша отговорност е да осигурим изпълнението на услугата на необходимото ниво. За тази цел се стремим да развиваме познания и компетентност от страна на таксиметровите шофьори и тяхната способност да вдъхват доверие.