Оперативна програма " Иновации и конкурентноспособност"

          

 

Проект и главна цел:
Проект: BG16RFOP002-2.077-0196  „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Цел и очаквани резултати: Осигуряване на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията и стабилност на работните места.

 

Бенефициент: ЙЕЛОУ 333 АД

Обща стойност: 150 000лв., от които 127 500 лв. европейско и 22 500 лв. национално съфинансиране.
 

Начало: 02.03.2021г.
Край: 02.06.2021г.