Промяна на тарифите на таксиметровите услуги от 29.03.2021 година

Уважаеми клиенти,

 

С настоящето писмо бихме искали да ви уведомим за промени в Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров превоз на пътници, обнародвани в ДВ брой 9/2021 година, които влязоха в сила от 02.02.2021 година, Министърът на транспорта промени изискванията към първоначалната такса на таксиметровите услуги, която вече би следвало да бъде между два и три пъти минималната цена за 1 км пробег за съответното населено място (чл. 21, ал.1, т.12, буква „е”).

 

„Йелоу 333” АД реши, в интерес на своите клиенти, с които има дългогодишни отношения, да увеличи цената с минимално определеното в Наредбата.

Последната промяна, която сме правили на тарифата ни, е била преди повече от 8 години - през ноември, 2012 година.

За периода от предходното увеличение на цената (м. октомври, 2012 година до края на 2020 година) само натрупаната в България инфлация, съгласно данните на НСИ, е 7,1%, без да държим въобще сметка за увеличението на всичко останало като: горива, резервни части и др.

Увеличението на тарифата ни не може да покрие дори това ниво на натрупаната за периода от последното увеличение инфлация и затова е по-скоро опит за наваксване на доходите на нашите шофьори.

 

Въз основа на предвиденото в договора ни, ние ви уведомяваме за промяната в тарифата на предоставяните от нас услуги повече от 30 дни предварително.

 

Новата тарифа, на която ще предоставяме услугите си по сключения с Вас договор, от 29.03.2021 година е, както следва:

 

• Първоначална дневна тарифа става от 0.70 лв на 1.54 лв

• Първоначална нощна тарифа става от 0.70 лв на 1.76 лв

 

Останалите тарифи остават без промяна:

 

• Дневна тарифа: 0,79лв.

• Нощна тарифа: 0,90лв

• Такса повикване: 0,69лв.

• Цена на минута престой: 0,22лв.

 

Дори и след това увеличение цените на таксиметровите услуги в гр. София, те остават едни от най-ниските в Европа.

 

Надяваме се на Вашето разбиране и на ползотворно бъдещо сътрудничество!