Тарифи на Yellow!

Тарифа за 1 километър пробег:

• Дневна тарифа: 1,22 лв.

• Нощна тарифа: 1,41 лв

• Дневна Първоначална такса: 2,49 лв.

• Нощна Първоначална такса: 2,79 лв.

• Такса повикване: 0,99 лв.

• Цена на минута престой: 0,39 лв.