Тарифи на Yellow!

Тарифа за 1 километър пробег:

• Дневна тарифа: 0,79лв.

• Нощна тарифа: 0,90лв

• Дневна Първоначална такса: 1,54лв.

• Нощна Първоначална такса: 1,76лв.

• Такса повикване: 0,69лв.

• Цена на минута престой: 0,22лв.