Тарифи на Yellow!

Тарифа за 1 километър пробег:

• Дневна тарифа: 1,07лв.

• Нощна тарифа: 1,24лв

• Дневна Първоначална такса: 2,19лв.

• Нощна Първоначална такса: 2,49лв.

• Такса повикване: 0,89лв.

• Цена на минута престой: 0,29лв.