ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА "ЙЕЛОУ 333" АД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА "ЙЕЛОУ 333" АД

Настоящите Общи условия уреждат реда и условията за ползване на услугата таксиметров превоз на пътници, която се предлага от "Йелоу 333" АД, с ЕИК 175206481, със седалище и адрес на управление: гр. София 1582, ул. „Обиколна“ 21, ж.к. Дружба 2, тел: 02/9621333, имейл: office@yellow333.com ("Йелоу").

Когато поръчвате или използвате някоя от нашите услуги, по някои от посочените по-долу начини, Вие се съгласявате с тези Общи условия.

Определения

 • "Общи условия" означава настоящите Общи условия за използване на услугата таксиметров превоз на Йелоу.
 • "Услуга/та" означава таксиметров превоз на пътници, предлагана от Йелоу и от негово име.
 • "Ние", "нас" и "наш" означава Йелоу.
 • "Вие", "Ваш" и "Потребител" означава лицето, което поръчва такси по всички възможни, осигурени от нас канали, а именно: по телефон, уеб, чрез мобилно приложение, чрез Viber или чрез такси бутон.
 • "Шофьор" означава водачът, който е избран за Вашето пътуване.
 • "Както е посочено" означава пътуване, при което не е посочена дестинация.

Услугата

Ние предлагаме услугата таксиметров превоз на пътници на територията на гр. София с леки автомобили съгласно изискванията на българското законодателство. Тези услуги Ви предлагаме чрез шофьори, с които сме в договорни отношения.

Условия за използване на Услугата

Вие може да използвате услугата като без поръчка или като направите такава по някои от осигурените от нас канали - по телефон, уеб, чрез мобилно приложение или чрез Viber, такси бутон и при абонамент, при следните условия:

Ползване на Yellow! без поръчка

 1. Вие може да ползвате Yellow! без да правите поръчка, когато то е спряло на таксиметрова стоянка, на разрешено място за спиране/паркиране или чрез подаване на ръка. Ако таксито е свободно, не пътува към адрес и не е в почивка, шофьорът ще ви закара на подаден от Вас адрес.
 1. Шофьорът може да откаже да Ви вземе, ако е налице някое от изискванията за “Отказ да се приеме поръчка и/или изпълни услугата”, както са посочени по-долу в тези Общи условия.
 2. Когато таксито е със зелена светлина, то може да не спре или да откаже да Ви закара, тъй като пътува към адрес или изчаква друг пътник, както и когато смяната на шофьора е приключила и шофьорът се оттегля в почивка.
 3. Всички условия относно цени, начини на плащане, забравени вещи, оплаквания, електронна комуникация и обратна връзка са приложими при ползване на Yellow! без поръчка.

Поръчка по телефона

 1. Вие може да поръчате такси, като се обадите на стационарен телефон 02/91119. Ако поръчвате от мобилния си телефон, може да направите поръчка и на 1219, без допълнителни импулси спрямо тарифния Ви план, за всички мобилни оператори.
 1. При поръчка по телефона Вие се свързвате с нашия диспечерски център (call centre). Вие трябва да предоставите на нашия оператор точния адрес или мястото, където се намирате. Ако поръчвате отвън трябва да посочите улицата и номера, на който се намирате или най-малко на ъгъла на кои две улици се намирате.
 2. Ако вече сте направили поне една поръчка на наше такси (независимо кой от описаните тук канали сте използвали за това) при позвъняване на горните телефони първо ще се включи автоматичната система за поръчки (IVR). Тя ви дава възможност да направите поръчка от последните два адреса, от които вече сте поръчвали такси. Системата ще ви указва как да я използвате стъпка по стъпка.  Ако не желаете да ползвате автоматичната система може да изчакате или да изберете 0 за свързване с оператор от диспечерския център (call centre).
 3. Може да се откажете да ползвате автоматичната система за поръчки (IVR) и тя да не се включва при всяко позвъняване към нас като заявите отказа си с имейл до нас чрез контактната форма на нашата интернет страница или на имейл адрес: office@yellow333.com . Отказ от тази функция може да заявите и към наш оператор.
 4. При поръчката чрез оператор Вие трябва да посочите: посоката на пътуването Ви; специфики на адреса, часа на изпълнение на поръчката и начина на плащане, ако имате предпочитания; дали пътувате с багаж или домашен любимец, включително неговата големина и дали е в клетка.
 5. Операторът ни може да откаже да приеме поръчката, ако не посочите точен адрес. Ние може да откажем Вашата поръчка и ако подаваната от Вас информация е неточна, непълна или не успеем да се свържем с Вас по телефон.
 6. Ако не сте посочили на оператора, че пътувате с домашен любимец, шофьорът може да откаже да изпълни поръчката при пристигането на адреса.
 7. В диспечерския център Вашата поръчка се обработва с помощта на автоматизирана GPS система – Autocab. При получена поръчка системата започва да търси свободен автомобил. В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, системата автоматично отменя поръчката.
 8. Когато таксито Ви очаква на адреса Вие ще получите кратко съобщение (SMS) на мобилния Ви телефон или Viber в случай че имате инсталиран такъв. При поръчката чрез оператор може да заявите, че желаете да ползвате услугата Ring Back и да Ви бъде съобщено за пристигналото такси чрез кратко позвъняване от телефон 024911109 на Вашия мобилен или стационарен телефон без да е необходимо да вдигате телефона.
 1. За да проверите състоянието на поръчката си позвънете отново на същия номер. Ще се свържете с автоматичната ни система за проверка на статуса на поръчките (ABOP) и автоматичен глас ще Ви уведоми за нейното текущо състояние. В случаите, когато няма намерен автомобил и/или Вие не желаете да чакате повече за услугата, откажете поръчката от автоматичното меню.

Ако не желаете да получавате информация от тази система, моля да ни заявите отказа си по имейл чрез контактната форма на нашата интернет страница или на  адрес: office@yellow333.com . Отказ от тази функция може да заявите и към наш оператор.

 1. Когато сте направили поръчка за определена дата и час, нашата система започва да търси автомобил 20 (двадесет) минути преди посоченото време, независимо кога е направена поръчката. Услугата, която предлагаме за определен час, не гарантира, че със сигурност ще ви бъде намерена кола и тя ще бъде в упоменатата дата и час на адреса. Вие сами е необходимо да проверявате статуса на Вашата поръчка с позвъняване до диспечерския ни център (call center). Вие ще се свържете с нашата автоматична система за проверка на статуса на поръчките (ABOP). Автоматичната система за проверка ще ви насочва как да я ползвате в зависимост от статуса на поръчката, като тя дава винаги възможност за свързване с оператор или отказ на поръчката.

В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, системата автоматично отменя поръчката.

 1. Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператор. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното, посочено от Вас време.
 1. Вие може да направите проверка за Вашата поръчка на телефон 02/91119, като ще получите автоматична информация за състоянието й.
 2. С цел подобряване на нашето обслужване, всички телефонни разговори при поръчките се записват.

Уеб платформа

 1. Вие може да направите поръчка за такси и чрез нашата уеб платформа достъпна в https://www.yellow333.com/ . За да направите това Вие трябва да имате регистрация в платформата или в мобилното ни приложение. За регистрацията Вие трябва да предоставите следните Ваши лични данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес. Преди да завършите регистрацията Вие трябва да се съгласите с Общите условия и да се запознаете с Политиката за защита на лични данни. Профилът в платформата Ви дава също възможност да проследите текущата си поръчка, да видите историята на Вашите изпълнени и отказани поръчки за определен период от време.
 2. Поръчка може да направите като зададете в първа стъпка “Детайли по маршрута и пътуването”: дата и час на изпълнение на поръчката; адреса, от който искате таксито да Ви вземе; друг адрес, през който да минете, ако има такъв; посоката на пътуването; брой пътници; вид автомобил и начин на плащане, дали пътувате с багаж. В тази стъпка може да посочите някои специфики на пътуването в “Бележки към шофьора”. Посочете в бележките, дали пътувате с домашен любимец, неговата големина и дали е в клетка. Тук имате възможност да направите поръчка и до летището, като, освен останалото, трябва да посочите допълнително номера на Вашия полет и брой багаж. При натискане на бутона “Продължи” Вие отивате в стъпка две “Потвърди”, в която може да проверите детайлите на Вашата поръчка и да ги коригирате, ако е необходимо. Тук може да видите приблизителната цена на Вашето пътуване. Ако сте прегледали и одобрили всички детайли, може да завършите поръчката си с натискане на бутона “Направи поръчка”. В следващата стъпка три - “Поръчка”, ще може да проследите изпълнението на поръчката, да я редактирате или да я откажете.

В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, системата автоматично отменя поръчката.

 1. Ние може да откажем Вашата поръчка, ако подаваната от Вас информация е неточна, непълна или не успеем да се свържем с Вас по телефон.
 1. Когато сте направили поръчка за определена дата и час, нашата система започва да търси автомобил 20 (двадесет) минути преди посоченото време, независимо кога е направена поръчката. Услугата, която предлагаме за определен час не гарантира, че със сигурност ще Ви бъде намерена кола за посоченото време.
 2. Вие следите за изпълнението на поръчката през уеб платформата, както и дали колата е пристигнала на адреса. Бихте могли да се свържете със шофьора, за да уточните адреса, от който да Ви вземе.
 3. Ваша е отговорността и Вие трябва да сверите номера на колата на таксито, в което се качвате, с номера, който е посочен в поръчката Ви в уеб платформата. Ако сте се качили в кола с друг номер, шофьорът може да откаже да Ви закара до желания от Вас адрес и да изчакате определената за Вас кола.
 4. Вие носите отговорност за вашите идентификационни данни за влизане в системата. Ние не носим отговорност за неоторизирани от Вас поръчки, направени в профила Ви.
 5. Вие гарантирате, че цялата информация, която предоставяте на нас е вярна, точна и актуална, във всеки един момент.
 6. Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператор. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното, посочено от Вас време.
 7. Във Вашия профил може да оцените шофьора.

Мобилно приложение

 1. Вие може да направите поръчка за такси и чрез нашето мобилно приложение Yellow!, съответно за Android и i
 1. За да ползвате мобилното ни приложение и да поръчате през него такси трябва да се регистрирате. Може да използвате регистрацията си в уеб платформата, ако имате такава. При извършване на регистрацията трябва да предоставите следните лични данни: име, фамилия, телефон, имейл адрес. Профилът в приложението Ви дава също възможност да проследите текущата си поръчка, да видите историята на Ваши изпълнени и отказани поръчки за определен период от време.
 2. Поръчка на такси през приложението може да направите в няколко лесни стъпки. Имате възможност да редактирате адреса, на който да пристигне автомобил; да изберете няколко посоки; да изберете точен ден и час; да изберете дали ще платите чрез пос терминал, чрез регистрация на банкова карта в приложението или за сметка на фирмен акаунт; да изберете дали ще предоставите допълнително възнаграждение на водача;  да споделите детайли за пътуването си с Ваши близки, както и да напишете бележка към водача.
 1. Преди да потвърдите поръчката, Вие ще получите и приблизителната цена на Вашето пътуване, като повече информация за нея може да видите по-долу. Може да проверите отново детайлите по пътуването и след като се уверите, че всички те са верни да потвърдите поръчката с натискане на бутона “ Поръчай …”.

Чрез нотификации и статус съобщения в мобилното приложение, за които трябва да следите, Вие ще бъдете уведомявани за всеки етап от поръчката.

 1. Ние може да откажем Вашата поръчка, ако подаваната от Вас информация е неточна, непълна или не успеем да се свържем с Вас по телефон.
 2. В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, системата автоматично отменя поръчката, за което ще бъдете уведомени с нотификация. Въпреки това вие може да направите нова поръчка.
 1. Когато сте направили поръчка за определена дата и час, нашата система започва да търси автомобил 20 (двадесет) минути преди посоченото време, независимо кога е направена поръчката. Услугата, която предлагаме за определен час не гарантира, че със сигурност ще Ви бъде намерена кола за посоченото време.
 2. Ваша е отговорността и Вие трябва да сверите номера на колата на таксито, в което се качвате, с номера, който е посочен в поръчката Ви в мобилното приложение. Ако сте се качили в кола с друг номер, шофьорът може да откаже да Ви закара и да изчакате определената за Вас кола.
 3. Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператор. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното, посочено от Вас време.
 4. Приложението ще ви предложи да оцените водача, като изберете някой от заложените критерии или въведете свободен текст.

Viber и Messenger

 1. Поръчка на Yellow! може да направите и чрез нашите чат ботове в Yellow Viber и във Фейсбук страницата ни.
 1. За да се свържете с него трябва да имате вече създаден профил във Viber или да ни последвате във Фейсбук.
 2. След влизане в нашия чат бот Вие ще може да изберете езика, на който да направите поръчката; да посочите адреса, от който нашето такси да Ви вземе; посоката на Вашето пътуване; избор на вид кола; име и телефон при първо ползване на чат бота; може да изберете начин на плащане – в брой или с POS терминал; може да посочите дали сте с багаж и да добавите бележки до шофьора в “Добави бележки до водача”. В бележки до шофьора посочете дали сте с домашен любимец, колко е голям и дали е в клетка.
 3. След като сте въвели посочената информация Вие може да направите преглед на детайлите за Вашето пътуване и да коригирате, където е необходимо. Поръчката ще бъде завършена с натискане на бутона “Поръчай”.
 4. В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, системата автоматично отменя поръчката.
 5. Ние може да откажем Вашата поръчка, ако подаваната от Вас информация е неточна, непълна или не успеем да се свържем с Вас по телефон.
 6. Когато нашето такси пристигне на адреса, от който трябва да Ви вземе, Вие получавате съобщение в чат бота.
 7. Ваша е отговорността и Вие трябва да сверите номера на колата на таксито, в което се качвате, с номера, който е посочен в поръчката Ви в чат бота. Ако сте се качили в кола с друг номер, шофьорът може да откаже да Ви закара и да изчакате определената за Вас кола.
 8. Таксито, ще Ви изчака на адреса, от който сте поръчали 5 (пет) минути. Ако при някаква необходимост се налага да се забавите, уведомете водача или оператор. Шофьорът ще Ви изчака, ако има къде да спре и ще включи касовия апарат на изчакване. Шофьорът може да откаже поръчката след 5-та минута или допълнителното, посочено от Вас време.
 9. Приложението ще ви предложи да оцените водача, като изберете някой от заложените критерии или въведете свободен текст .

Такси бутон

 1. Може да поръчате Yellow! чрез нашия такси бутон, който е монтиран в различни институции и учредения, като: болници, хотели, ресторанти, финансови институции, спортни зали, нощни клубове, молове, държавни предприятия, фирми и др.
 1. Поръчка може да направите като натиснете бутона, който след регистриране на заявката ще  Ви даде информация за номера на колата и часа на пристигане на таксито.
 2. Ние Ви изпращаме най-близката свободна кола.
 3. В случай, че след 15 минути от времето, за което е поръчано такси, не се намери свободен автомобил, системата автоматично отменя поръчката.

Абонамент

 1. Ако сте служител или сътрудник на някои от нашите клиенти, с които имаме договор за абонаментно обслужване (абонат/абонати), Вие може да ползвате услугата по някои от описаните начини в настоящите Общи условия по-горе. Когато поръчвате такси като служител или сътрудник на някои от нашите клиенти-абонати не може да използвате автоматичната система за поръчки (IVR).
 2. Плащането в случай на абонамент в края на пътуването може да стане по някои от следните начини:
  • като попълните хартиен ваучер, като един екземпляр от него трябва да дадете на нашия шофьор, който е длъжен да си прикрепи касовия бон от реалния курс;
  • чрез талони (с номинална стойност 5 лева, 2 лева, 1 лев и/или 0,50лв) на съответната обща стойност за курса;
  • с електронен ваучер, както Ви е указал Вашият работодател и наш абонат, като в този случай Вие сте длъжен да предоставите идентификационен код и ПИН код, с който потвърждавате сумата на курса.
 3. Ако при плащането сте дали на шофьора, по погрешка, хартиен ваучер или данни за електронен ваучер на друга таксиметрова компания, шофьорът ни уведомява за това. Ние ще се свържем с Вас на телефона, от който е направена поръчката, за да направим корекция.
 4. В случай, че Вие като служител на наш абонат редовно правите поръчки и не ползвате поръчаното такси, ние може да се свържем с отговорния служител на нашия абонат, за да уведомим за тези случаи, за да бъдат взети съответни мерки.

Автоматична система за проверка на статуса на поръчките (ABOP)

Независимо от кой канал сте направили поръчка, може да проверявате нейния статус с позвъняване до диспечерския ни център (call centre) на телефон 0291119. Вие ще се свържете с нашата автоматична система за проверка на статуса на поръчките (ABOP). Автоматичната система за проверка ще ви насочва как да я ползвате в зависимост от статуса на поръчката, като тя дава винаги възможност за свързване с оператор или отказ на поръчката, а когато поръчката е била приета за изпълнение и се прави втора проверка на статуса - и с шофьора.

Забравени вещи

 1. Когато сте забравили вещ в наше такси и установите това веднага след като сте ползвали нашите услуги свържете се с нашия диспечерски център (call centre) на телефоните в секция “Контакти” на сайта ни. Някои наши комуникационни канали, като Viber, позволяват да се свържете и с шофьора за целите на забравена вещ, ако сте установили това непосредствено след ползване на услугата. Ако е минало повече време попълните формата за запитване “Свържете се с нас” в секция “Контакти”, възможно най-бързо след като сте установили липсата на Вашата вещ.
 1. При подаване на сигнала с цел извършване на по-бърза и ефективна проверка може да ни предоставите цялата съответна информация, с която разполагате, като например: телефонен номер, от който е направена поръчката; от къде сте взели таксито; приблизителен час на пристигане; данни от касовата бележка; на коя седалка сте били; описание на веща/вещите.
 2. Винаги вземайте и запазвайте касовата си бележка, тъй като тя дава ценна информация за часа и номера на таксито, което сте ползвали, особено ако сте ползвали наша таксиметрова услуга без да сте направили поръчка.
 3. Особено важно е да запазите касовата бележката, ако сте взели таксито без поръчка по начините описани в тези Общи условия, тъй като таксито може да не е свързано с нашата автоматизирана GPS система – Autocab. Когато таксито не е свързано с нашата GPS система – Autocab ние не може да го проследяваме и може да установим номера му само чрез касовата бележка, която Ви е дадена от шофьора.
 4. Въз основа на Вашия сигнал ние ще направим проверка в период между 7 (седем) и 10 (десет) работни дни и ще отправим запитване до шофьора, който Ви е предоставил таксиметровата услуга, когато той бъде идентифициран. Ако сигналът е подаден в събота, неделя или в празнични дни, проверката може да отнеме допълнително един или два дни, тъй като тя се извършва в Централния ни офис в работни дни. Независимо от това, през почивните дни диспечерският ни център реагира незабавно чрез изпращане на съобщение до всички наши таксита, които са в системата Autocab. След провеждане на проверката, вещите могат да Ви бъдат върнати до 1 (един) месец от установяване, че Вие сте техен собственик.
 5. Ние пазим загубените вещи в продължение на 1 (един) месец от намирането им.
 6. Ако при ползване на таксиметровата услуга сте намерили в наше такси чужда вещ, предайте я на шофьора, който ще я предаде в Централния офис на Йелоу, за да може да бъде върната на собственика й.
 7. Ние може да се свържем с Вас и преди да сте подали сигнал. Когато шофьор е намерил вещ в управлявания от него автомобил, той се свързва с диспечерския център (call centre) на Йелоу. Ако шофьорът има предположения кой от неговите последни до трима клиенти е забравил вещта, ние може да се свържем с всеки от тях, за да направим проверка и да върнем вещта на клиента, чиято собственост е тя, преди да е подаден сигнал за нея.
 1. Забравените вещи може да получите лично след като се уверим, че вещта е Ваша:
 • От шофьора – Когато се свържем с Вас след извършената от нас проверка, за да потвърдим, че Вашата вещ е при нас, или след като се свържете с шофьора при поръчка през Viber, Вие може да поискате вещта да Ви бъде донесена от шофьора на посочен от Вас адрес. В този случай Вие трябва да заплатите на шофьора разхода за курса от адреса, от който е тръгнал за изпълнението на искането, до адреса, на който Вие сте поискали вещта да Ви бъде върната. Курсът се заплаща по стандартната ни тарифа, както е показано на касовия му апарат в брой или с дебитна/кредитна карта. Ние ще Ви уведомим за приблизителната стойност на курса, когато се свържем с Вас. При получаване на вещта ще получите и касов бон.
 • От в Централния офис на Йелоу (на адрес: гр. София 1172, ж.к. Дианабад, ул. “Никола Габровски” № 1) – Когато се свържем с Вас след извършената от нас проверка, за да потвърдим, че Вашата вещ е при нас, Вие може да заявите, че ще получите вещта си в нашия Централен офис. В този случай шофьорът оставя вещта в отдел “Забравени вещи” в Централния офис на Йелоу в срок до 7 (седем) дни. След това ние ще се свържем с Вас, че вещта е в Централния офис и може да я получите.

Цени

 1. Ние Ви предоставяме информация за приблизителната цена на Вашето пътуване. Крайната цена, която трябва да заплатите на шофьора включва различни компоненти, в зависимост от спецификите на Вашето пътуване, като например: изчакване, преминаване през допълнителен адрес, престой за определено време, промяна посоката на пътуването, часови пояс на денонощието, пътен трафик, избрано от вас допълнително възнаграждение и други.
 1. Приблизителната цена се основава на нашата стандартна тарифа и прогнозните изчисления за време и разстояние на съответно използваната платформа, за която ние Ви информираме по подходящ начин и която е поставена на нашите автомобили.
 2. Приблизителната цена се отнася само за конкретната поръчка и тя може да варира при следващи поръчки поради факторите споменати по-горе.
 3. При поръчки за определен час, шофьорът включва касовия апарат на престой при забавяне от Ваша страна.
 4. В случаите на поръчка на такси по телефона или ползване на наше такси без поръчка може да видите нашата стандартна тарифа, поставена в такситата съобразно нормативните изисквания.
 5. Настоящата тарифа и цени са валидна за всяко населено място в рамките на столична община.
 6. В случай на забравена вещ, която искате да Ви бъде доставена от шофьора на посочен от Вас адрес, Вие ще трябва да заплатите курса от адреса, от който шофьорът е тръгнал за изпълнение на искането към него, до Вашия адрес, по стандартната тарифа на Йелоу.
 7. В случай че замърсите или увредите автомобила, разходите за отстраняване на нанесените щети са Ваша отговорност.

Начини на плащане

 1. Крайната цена се заплаща при завършване на поръчката, когато Вие пристигнете на адреса, който сте посочили като посока на Вашето пътуване или в хода на пътуването сте посочили като такъв на шофьора.
 2. Такситата ни са снабдени с електронни таксиметрови апарати с фискална памет, които отговарят на нормативните изисквания и в края на пътуването шофьорите ни издават фискални касови бележки.
 3. В случай че в мобилното приложение сте избрали опция за доброволно допълнително възнаграждение, вие уведомявате водача, че поемате ангажимент за изплащане.
 4. При договорите за абонамент плащанията се извършват, както е посочено в “Абонамент” по-горе.
 5. В зависимост от това, кой начин на плащане сте избрали при поръчката плащанията се извършват в брой или с дебитна/кредитна карта:
  • Чрез ПОС терминал. Когато сте взели наше такси без поръчка, попитайте шофьора дали може да платите с дебитна или кредитна карта при качването, ако това е предпочитания от Вас начин на плащане, тъй като е възможно конкретното такси да не разполага с ПОС терминал.

ПОС терминалите в нашите таксита, които имат сключени договори с myPOS и след направено обновление на устройството, работят с всички видове дебитни и кредитни карти. Можете да намерите повече информация на техния сайт https://www.mypos.eu/bg .

 • Чрез регистрация в приложението на дебитна/кредитна карта, посредством финансовата институция myPOS, която обработва и съхранява информация за картата. Могат да бъдат регистрирани повече от една карта за всеки профил, както и една карта може да обслужва повече от един профил.

При регистриране на карта, след въвеждане на посочената информация, се осъществява трансакция на стойност 0,50лв., която ще бъде възстановена по вашата карта.

За всяка поръчка на такси от приложението, при избор на този метод на плащане е необходимо да въведете своя CVV код. След генериране на поръчката ще бъдат задържани 0,50лв. до приключване на пътуването, при което водачът ще въведе стойността от касовия апарат и ще ви издаде касов бон. За сумата на извършената таксиметрова услуга ще бъде осъществено електронно плащане.

В случай на неуспешно електронно плащане, поради липса на достатъчен баланс или други причини, Вие трябва да заплатите на водача в брой или на ПОС терминал.

 

Оплаквания от клиенти 

 1. Ако имате някакви оплаквания относно услугата, моля, обадете ни се на посочения в приложението и на уеб страницата телефонен номер за контакт, в работно време на 02 9621333, като изберете опция 3, или като ни изпратете съобщение чрез формуляра “Свържи се с нас”. За тази цел запазете касовата бележка, която Ви дава шофьора. Ние ще разгледаме Вашето оплакване по съответния ред и в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите.
 1. Ако не сте били доволни от качеството на нашата услуга, като например: не е бил записан правилно адреса Ви от наш оператор; шофьорът ни не е пристигнал на адреса или е пристигнал с много голямо закъснение; лошо качество на услугата по време на пътуването, и в други случаи на несъответствие на качеството на нашата услуга с първоначално предложеното, Вие имате право да подадете оплакване в срок до 14 дни от ползване на съответната услуга, от която не сте били доволни, и при чието изпълнение сте установили липсата на съответно качество. Ако сте ползвали таксиметрова услуга и не сте доволни от качеството й, заплатете я и запазете касовата бележка. След това оправете оплакването си към нас по реда в точка 1 по-горе.
 2. Ние ще разгледаме Вашето оплакване или рекламация по съответния ред във възможно най-кратък срок и в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите, след което ще се свържем с Вас по телефон или имейл. Ако не желаете да Ви безпокоим като Ви върнем отговор, отбележете това изрично при Вашето телефонно обаждане или в съобщението, които ни изпращате.
 3. Ако установим, че рекламацията Ви за некачествена услуга по точка 2 е основателна, в зависимост от конкретния случай, ние може да Ви предоставим услуга при желаните от Вас условия, които не са били спазени; отбив от цената при следващо пътуване или за възстановяване на заплатената сума за некачествената услуга.

Оценка (рейтинг) на клиента

 1. Ние си запазваме правото да Ви направим оценка (рейтинг) като наш клиент и може да спрем да Ви предоставяме услугите си въобще или да ограничим предоставянето им, ако злоупотребявате с нашите платформи за поръчки, с нашите шофьори, служители, партньори и други клиенти, и въобще с предоставяните от нас услуги, както следва:
 • Ако не заплатите в пълен размер заявената от вас и вече ползвана услуга; отнасяте се грубо с наш шофьор или оператор; системно поръчвате такси без да имате намерение да го използвате; плащате с откраднати дебитни/кредитни карти и/или установим, че злоупотребявате със софтуера на нашата уеб базирана платформа и мобилно приложение, шофьорите ще ни уведомят за това и ние може да преустановим да приемаме Вашите поръчки.
 • Ако Вие системно отказвате да ползвате направените към нас поръчки, шофьорът вече Ви очаква на адрес, а Вие не сте уведомили за това кол центъра или не сте го направили по друг начин в платформата, чрез която сте направили поръчката, ние ще ограничим нашите услуги към Вас като преустановим да приемаме Вашите поръчките в пикови часове на денонощието.
 1. Ако дължимите суми бъдат платени и поведението към нас, нашите шофьори и оператори бъде коригирано чрез извинение или по друг подходящ начин в зависимост от конкретния случай, ние може да продължим да Ви обслужваме при направена поръчка.
 2. Ако сте наш редовен клиент, ако правите голям брой поръчки, както и ако имате коректно поведение към нас, нашите шофьори и оператори, Вие може да получите и поощрение, което се отбелязва в нашата система за което нашите оператори и водачи ще Ви уведомят своевременно.

Електронна комуникация

Всички комуникации с нас се извършват по електронен път, когато използвате предоставен от нас софтуер или ни изпращате имейли. Вие се съгласявате да получавате съобщения от нас по имейл или чрез уведомление в нашия софтуер. Всякакви съобщения, които получавате от нас ще се отнасят до вашите поръчки и информация свързана с нашите услуги.

Обратна връзка с клиент

Освен в посочените по-горе случаи, ние бихме могли да се свържем с Вас при възникнал проблем с Вашата поръчка, поради например грешно въведен от Вас адрес или телефон за връзка, промяна на акаунта и други подобни случаи, за да коригирате грешно въведената информация за целите на следващите поръчки.

Отказ да се приеме поръчка и/или изпълни услугата

Нашите шофьори могат да откажат да Ви качат, ако:

 • преценят, че е застрашена сигурността им;
 • Вие сте в явно нетрезво състояние или под въздействието на други упойващи вещества;
 • Вие сте с облекло, багаж, животни, които биха могли да замърсят или повредят автомобила;
 • Отказвате да сложите обезопасителен колан;
 • Пътят очевидно не позволява преминаване на автомобила без да му бъдат нанесени щети.

 

Нашите шофьори могат да прекратят изпълнението на услугата, ако:

 • Преценят, че по време на пътуването Вашето поведение застрашава сигурността им;
 • Поведението Ви е агресивно или непристойно;
 • Консумирате храни, напитки или пушите;
 • Причините замърсяване или увреждане на автомобилното купе. В тези случай Вие носите отговорност за нанесените щети.

 

Други

 1. Личните данни, които ни предоставяте при използване на услугите ни, както са описани в тези Общи условия, се обработват от нас съгласно нашата Политика за защита на личните данни.
 1. Вие сте отговорни за всички поръчки, направени от Вас по телефона или във Вашите профили уеб, мобилното приложение или Viber, като ние не носим отговорност за каквито и да било разходи, свързани с съответната телекомуникационна услуга, използвана за поръчките.
 2. Вие се задължавате да използвате каналите за поръчка на Yellow!, единствено за поръчка на такси, което искате да ползвате. Ако установим, че злоупотребявате със софтуера, на който и да е от каналите за поръчка на нашите таксита, по какъвто и да било начин, ние си запазваме правото да деактивираме профила/профилите Ви без предизвестие.
 3. Вие се задължавате да използвате нашия софтуер само за услугата превоз на такси и да не го използвате за никакви незаконни цели, включително (но не само) съзнателно инсталиране на вируси, троянски коне, логически бомби или опити за получаване на неправомерен достъп до сайта или неговите системи, включително сървъри и бази данни.
 4. Всички оценки, които правите на нашите шофьори и които ние смятаме за нецензурни, заплашителни, обидни или по какъвто и да е начин злонамерени, ще бъдат изтрити, като ние ще прекратим съответния потребителски профил.
 5. Ние може да изменим настоящите Общи условия, ако настъпят промени в нашите услуги или условията, при които ги предлагаме, както и поради изменения в приложими нормативни актове, решения на компетентни контролни органи, промяна на пазарните условия или на нашата пазарна политика. Ние ще Ви информираме за промените в Общите условия своевременно със съобщение в нашия сайт.
 6. Ако клауза от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна, останалите клаузи ще продължат да действат. Ако част от клауза бъде обявена за недействителна и това не влияе на останалата част от клаузата, последната продължава да се прилага.
 7. За неуредените от тези Общи условия случаи, се прилага правото на Република България. Защита на правата си като потребители във връзка с предоставяните от нас услуги и настоящите Общи условия може да потърсите от Комисия за защита на потребителите или пред компетентния български съд.

Настоящите Общи условия са актуални към 29.09.2022 г.