През АРР-а плати и цяла година безплатно се вози

“През АРР-а плати и цяла година безплатно се вози“

Кампания на Yellow и Mastercard®

 

Здравейте приятели,

Ние, от Yellow, смятаме че клиентите ни са част от нашата общност, от нашето всекидневие. Опитваме се да предложим не само  пътуване, а преживяване, което да бъде приятно за всеки един от нас.

Нашата цел е не само да предоставим услуга, а и да предложим комфорт и сигурност. По този начин ти ще знаеш, че можеш да разчиташ на нас във всеки един момент. Стремим се да улесним всяко едно пътуване от момента на поръчката до крайната дестинация.

За да те улесним създадохме апликацията Yellow!. Можеш да я свалиш на телефона си, да регистрираш карта, лесно и бързо, и за секунди да поръчаш и платиш своето пътуване.    

Заплащането с Mastercard® дава възможност на всеки, който се е регистрирал и поръчал Yellow такси да спечели безплатно пътуване в рамките на 25 лева или голямата награда  промокод за пътувания на стойност 750 лв, които можеш да използваш до края на 2024г

Нашата мисия е „Да превърнем придвижването с такси в емоционално, зареждащо и достъпно преживяване, от което да печелят както хората, така и природата“.

Екипът на Yellow!

Големият печеливш за наградата от 750лв. ПРОМО КОД за м.Март е e.k...@gmail.com и последни цифри на банковата карта *2996. Честито!

В томбола бяха изтеглени и 300 клиенти, които печелят ПРОМО КОД за пътуване до 25лв. Честито!

--------------------------------------

Големият печеливш за наградата от 750лв. ПРОМО КОД за м.Февруари е biz...@gmail.com и последни цифри на банковата карта *5906. Честито!

В томбола бяха изтеглени и 300 клиенти, които печелят ПРОМО КОД за пътуване до 25лв. Честито!

--------------------------------------

Големият печеливш за наградата от 750лв. ПРОМО КОД за м.Януари е sec...@gmail.com и последни цифри на банковата карта *5949. Честито!

В томбола бяха изтеглени и 300 клиенти, които печелят ПРОМО КОД за пътуване до 25лв. Честито!

---------------------------------------

Големият печеливш за наградата от 750лв. ПРОМО КОД за м.Декември е cve...@gmail.com и последни цифри на банковата карта *9138. Честито!

В томбола бяха изтеглени и 300 клиенти, които печелят ПРОМО КОД за пътуване до 25лв. Честито!

 

 Свалете брошурата от тук.

Общи разпоредби относно Организатора на Кампанията, същността и периода на провеждането й

 

 1. Настоящите общи правила и условия (наричани за краткост по-долу "Общи/те условия") са разработени с цел да регламентират, както реда и начина за провеждане на Кампанията “През АРР-а плати и цяла година безплатно се вози“ така и условията за участие в нея ("Кампанията").
 2. Настоящите Общи условия са приложими в тяхната съвкупност и не могат да бъдат променяни от Участниците. Те са публикувани на сайта https://www.yellow333.com/ и са достъпни през целия период на Кампанията. Моля да се запознаете внимателно с тях.
 3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Общи условия, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата https://www.yellow333.com/. Организаторът на Кампанията не е длъжен да изпраща уведомление по друг начин, освен чрез публикуване на изменените Общи условия.
 4. Кампанията се организира от "Йелоу 333" АД, ЕИК 175206481, със седалище и адрес на управление: град София, ул. "Обиколна" 21, имейл office@yellow333.com ("Организаторът") в сътрудничество с Mastercard®.
 5. Mastercard не е Организатор на Кампанията и не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, във връзка с условията за участие и механизма й. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, участниците следва да се обръщат към Организатора.
 6. Организираната от „Йелоу 333“ АД Кампания дава възможност на клиентите, регистрирали и заплатили с Mastercard® в мобилната апликация, да участват в томбола за спечелване на една от посочените по-долу награди, в случай че отговарят на изискванията, посочените в настоящите Общи условия.
 7. В Кампанията за спечелване на награда, може да участва всяко лице, което изпълни следните стъпки:
  • Изтегли на мобилното си устройство приложение Yellow! от Google Play или App Store
  • Регистрира валидна кредитна или дебитна платежна карта Mastercard® в мобилната апликация
  • Поръча таксиметрова услуга в мобилната апликация Yellow! и заплати чрез регистрирана кредитна или дебитна платежна карта Mastercard® минимум пет трансакции в месеца
  • отговаря на изискванията, посочени по-долу в настоящите Общи условия
 8. Кампанията ще се проведе в периода от 00:00 часа на 01.12.2023 г. до 23:59 часа на 31.03.2024г., като следва да бъде заплатено пътуване чрез използването на мобилната апликация Yellow! и валидна платежна карта Mastercard® в периода на Кампанията. Организаторът си запазва правото да удължава периода на Кампанията или да прекрати предсрочно провеждането й чрез изменение на Настоящите Общи условия и след публикуването им на официалния сайт.

Условия за участие в Кампанията и за томболата с награди

 • Право на участие в организираната във връзка с Кампанията томбола с награди има всяко лице, което отговаря на посочените правила в настоящите Общи условия (наричано за краткост в настоящите Общи условия "Участник").
 • В томболата може да участва всяко пълнолетно физическо лице съгласно условията на т.7.
 • Всяко лице, което отговаря на посочените в предходните точки изисквания ще участва в четирите тегления на томболата.
 • Участникът носи отговорност за пълнотата и достоверността на предоставените от него лични данни.
 • Участник може да регистрира повече от една валидна кредитна или дебитна платежна карта Mastercard®, с които да участва в томболата.
 1. Данните на Участника, като тел. номер, мейл адрес и имена се обработват от Организатора единствено за целите, посочени в т.23 и т.24 по-долу.
 2. С участие в Кампанията, всеки Участник потвърждава, че желае да участва в нея, запознат е с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва. Предоставените от него лични данни да бъдат обработвани от Организатора за целите на Кампанията и е запознат с Политиката за поверителност на Организатора, и с посочената по-долу информация за защита на личните данни.

Видове награди, теглене и обявяване на печелившите лица и условия за получаване на спечелените награди

 1. За периода на Кампания ще се раздадат общо 1200 (хиляда и двеста) награди за безплатни пътувания на стойност до 25лв., който могат да бъдат използвани до 31.12.2024г и четири промокода на стойност 750 лв., които могат да бъдат използвани до 31.12.2024г.
 2. Спечелените награди за безплатни пътувания могат да се ползват до 31.12.2024г. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на самия него (напр. Организаторът не е успял да се свърже с него на посочения контакти) и др., в това число и при възникнали форсмажорни обстоятелства, в резултат на които се променя периода на Кампанията. Спечелената награда не може да бъде заменяна за други услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане, нито да се иска нейната равностойност в пари.
 3. Наградите от Кампанията се разпределят между Участниците в нея, чрез провеждане на четири тегления на томбола, както следва:
 4. Първото теглене ще бъде проведено на 03.01.2024 год. и на него ще се разпределят: 300/триста/ броя награди за безплатни пътувания на стойност до 25лв. и 1 /един/ 750 лв.  за безплатни пътувания. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 10.01.2024 г. на страницата  https://www.yellow333.com.
 5. Второто теглене ще бъде проведено на 01.02.2024 год. и на него ще се разпределят: 300/триста/ броя награди за безплатни пътувания на стойност до 25лв. и 1 /един/ 750 лв. за безплатни пътувания. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 09.02.2024 г. на страницата https://www.yellow333.com.
 6. Трето теглене ще бъде проведено на 01.03.2022 год. и на него ще се разпределят: 300/триста/ броя награди за безплатни пътувания на стойност до 25лв. и 1 /един/ 750лв. за безплатни пътувания. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 11.03.2024 г. на страницата https://www.yellow333.com.
 7. Четвърто теглене ще бъде проведено на 01.04.2024 год. и на него ще се разпределят: 300/триста/ броя награди за безплатни пътувания на стойност до 25лв. и 1 /един/ 750 лв.  за безплатни пътувания. Пълен списък на спечелилите Участници се публикува на 10.04.2024 г. на страницата https://www.yellow333.com.
 8. Наградите се теглят от и в присъствието на Комисия от трима представители на Организатора на случаен томболен принцип измежду Участници, отговарящи на условията, посочени по-горе. Резултатите от тегленията, както и печелившите Участници се записват в протокол, който се пази в офиса на Организатора до 31.12.2024г.
 9. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата https://www.yellow333.com/ инициали на имейлите им и последните 4 цифри от телефонния им номер. Организаторът има право и ще се свърже с печелившите Участници, за да ги информира за спечелването на наградата чрез данните за контакт, предоставени при регистрацията им в мобилното приложение Yellow! (имейл адрес и телефонен номер). С публикуването на печелившите Участници на сайта, обаче се смята че те са уведомени по подходящ начин за спечелената от тях награда и Организаторът не носи отговорност в случай, че Печеливш Участник не потърси спечелената от него/нея награда в посочения в настоящите Общи условия срок.
 10. Печелившият участник губи правото си на награда в случай, че се установи участие в Кампанията в нарушение на настоящите Общите условия или на закона.
 11. Печелившият Участник може да бъде част от медийното представяне на Кампанията.
 12. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в сила от 1 януари 2019 година, на облагане подлежат парични и предметни награди на стойност над 100 (сто) лв., получени от физически лица чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител. Спечелилият такава награда Участник трябва да предостави на Организатора следните данни: три имена, ЕГН и валиден пощенски адрес, тъй като за Организатора произтича законово задължение да декларира на годишна база изплатените суми за парични и предметни награди (над 100 лева). Тези и други данни ще бъдат обработвани съгласно предвиденото в т.23 и т.24 от настоящите Общи условия.
 13. В случай че във връзка с връчването на наградата се изискват допълнителни лични данни (например, но не само дата на раждане), Организаторът има право допълнително да изиска такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора срок, в резултат на което за Организатора е невъзможно законосъобразно да връчи награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда.

 

Защита на лични данни и други условия относно Кампанията

 

 1. „Йелоу 333“ АД е администратор на лични данни по смисъла на приложимото законодателство. Дружеството обработва и съхранява данните на Участниците в Кампанията в условията на конфиденциалност, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент от 27.04.2016 година (GDPR) относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. Участникът потвърждава, че е запознат с Политиката за поверителност на Организатора, достъпна на сайта https://www.yellow333.com/kontakti-yellow-taxi/politika-za-zld и с настоящата информация за Защита на личните данни, а именно че: предоставените от него/нея лични данни (имена/псевдоним, мейл адрес, телефонен номер, валиден пощенски адрес) се обработват с цел: регистрация на лицето в мобилното приложение Yellow!, обратна връзка за възстановяване на достъпа до профила на лице, при забравена от него парола; идентификация на лицето, както за участие в Кампанията, така и при спечелване и при последващо получаване на наградата; обратна връзка с лицето при спечелване на награда от Кампанията и данъчно третиране на спечелената награда съгласно българското законодателство. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Кампанията. Организаторът потвърждава, че няма да обработва предоставените от Участниците лични данни за цел, различна от посочените и след изтичане на посочения по-долу срок. Организаторът не носи отговорност, ако личните данни, предоставени от Участника са грешни и/или неточни, непълни или не са актуални и с това се възпрепятства получаването на наградата в тази Кампания. Участникът се съгласява също така, че Организаторът и трети лица/подизпълнители/ имат право да обработват личните данни с цел, предоставяне на наградите от Кампанията. В системата и приложението Yellow! не се съхранява информация за номерата на кредитните или дебитни карти. Запазват се само данни за направената трансакция, съобразно изискванията на българското законодателство.
 2. Събраните от Участниците лични данни, свързани с получаването на награда от Кампанията се съхраняват от Организатора в рамките на законоустановения срок, свързан с осчетоводяване на Наградите. Всички други лични данни (ако има такива), които са събрани от Организатора във връзка с Кампанията, се съхраняват съобразно политика за Защита на личните данни на "ЙЕЛОУ" 333 АД.
 3. Забранени са всякакви манипулации, опити за манипулации и използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ и други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или съответно наруши Общите условия, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. За нарушение се приемат следните, но не само действия като: действие, което променя механизма за участие в Кампанията или увеличава шансовете за печалба на някой Участник извън описаните правила в настоящите Общи условия и др.
 4. Организаторът не носи отговорност за евентуални вреди, причинени от ползването на спечелените награди.
 5. В случаите на извънредни (форсмажорни) обстоятелства, както и при промяна в маркетинговата политика на Организатора, той си запазва правото да прекрати Кампанията. Прекратяването на Кампанията ще бъде обявено на сайта www.yellow333.com и влиза в сила от датата на публикуването.
 6. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Общи условия на Кампанията няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Към съдържанието на настоящите Общи условия на Кампанията и провеждането на Кампанията се прилага действащото законодателство на Република България.
 7. За допълнителни въпроси във връзка с тази Кампания може да се свържете с Организатора на следният и-мейл адрес: office@yellow333.com.