Маршрутизатор от Yellow taxi

Маршрутизаторът позволява на клиентите на Yellow taxi предварително да определят времето и разходите за извършването на поръчаната от тях услуга.

Маршрутизаторът е конфигуриран с тарифите на Yellow taxi и в зависимост от разстоянието и времето за неговото изминаване.

*За да зададете маршрут, въведете адресите в съответните полета или използвайте десния бутон на мишката.