Маршрутизатор от Yellow!

Маршрутизаторът позволява на клиентите на Yellow! предварително да определят времето и разходите за извършването на поръчаната от тях услуга.

Маршрутизаторът е конфигуриран с тарифите на Yellow! и в зависимост от разстоянието и времето за неговото изминаване.

*За да зададете маршрут, въведете адресите в съответните полета или използвайте десния бутон на мишката.